سومین جلسه کمیته طرح و برنامه برگزار شد

سومین جلسه کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته روز سه شنبه ۱۳ مردادماه در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای جلسه اعضای کمیته تهدیدها و موانع صنعت آسانسور در برنامه کوتاه مدت را بررسی کردند و درصدد ارائه راهکارهای متناسب با مشکلات موجود برآمدند. همچنین در این…

جزئیات