سومین جلسه کمیته طرح و برنامه برگزار شد

سومین جلسه کمیته طرح و برنامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته روز سه شنبه ۱۳ مردادماه در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای جلسه اعضای کمیته تهدیدها و موانع صنعت آسانسور در برنامه کوتاه مدت را بررسی کردند و درصدد ارائه راهکارهای متناسب با مشکلات موجود برآمدند. همچنین در این…

جزئیات

توافق مهم برای صدور مدرک خبرگی (مدیر فنی آسانسور)

با پیگیری هیئت مدیره و بازرسین سندیکا با مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با تایید وزارتخانه مذکور ، طرح تعیین سطح خبرگان صنعت آسانسور در دستور کار قرار گرفت. آقای مهندس زهره وندی رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته ضمن تقدیر و تشکر از همکاری…

جزئیات